Ana Sayfa Etiketler Nefis

Etiket: nefis

Külfetleri ve Nimetleriyle İlk Hac Yolculuğum / 1988

MARYAM TER VALKENHEUL 1988 yılının sıcak bir yaz mevsiminde eşimle birlikte hacca gittik. İslam’la müşerref olalı bir sene oluyordu ve beş vakit namaz kılmayı henüz...

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

İSMAİL İHİTYAR İnsanın en büyük düşmanı nefsidir. Nefis, şer ve günahın kaynağı; terbiye edilmediği müddetçe kötülüğü emredendir. Allah Teala Nisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde, kişinin...

Şeytan, Nefis ve Dünya İnsanın Düşmanıdır

İSMAİL İHTİYAR Allah Teala’ya karşı kulluk vazifesini yerine getirmekle sorumlu olan insanoğlunun, onu bu vazifeden uzak tutmaya çalışan düşmanları vardır. Bunlar dünya, şeytan ve nefistir....

Fütüvvet Ehli Ümmü Abdullah (rh.a)

HACER ERDEM Ümmü Abdullah, hicri III. asırda Horasan’da yaşamış sufi hanımlardandır. Horasan şeyhlerinden Ebu Abdullah’ın (v. 270) hanımıdır. Sicistan şehrine nispetle es-Siczi nisbesiyle tanınan Ebu...

Mümin, Kardeşini Zor Durumda Bırakmaz

İSMAİL İHTİYAR Selef-i salihin arasında hoş karşılanmayan hallerden birisi de bir kimsenin yolda karşılaştığı din kardeşine, “Nereden geliyorsun?” veya “Nereye gidiyorsun?” şeklinde sıkıntı verecek sorular sormasıdır....