Tesettür ve Gözleri Haramdan Sakınmak

Allah (c.c) kullarına birçok nimet vermiştir. Bunlardan biri de insanın bedenidir. Beden, büyük bir nimet olmasının yanında, Rabbinin kuluna emanetidir.

İSMAİL İHTİYAR

Allah (c.c) kullarına birçok nimet vermiştir. Bunlardan biri de insanın bedenidir. Beden, büyük bir nimet olmasının yanında, Rabbinin kuluna emanetidir. Mümin olan her kişi bu emaneti muhafaza etmekle mükelleftir. Mümin bir kimsenin bedenine karşı sorumluluklarının başında tesettür emrine riayet ve onu haram bakışlardan muhafaza etmesi gelir. Kişi kendi mahremiyetini muhafaza ettiği gibi başkasının mahremiyetine de dikkat etmeli, harama nazar etmemelidir. Yüce Rabbimiz bizi bu hususta şöyle uyarır: “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar.” (Nur, 30-31)

Samimiyetle Tövbe Eden Boş Çevrilmez

Hayatı boyunca insan kendisine vesvese veren şeytanla ve sürekli kötülüğü emreden nefsiyle uğraşır. Bazen kulluk vazifesini yerine getirir bazen de gaflete ve hataya düşer. Gaflete ve hatalara düşüldüğünde yapılması gereken Allah Teala’nın rahmetinden ümit kesmeyerek hemen tövbe etmektir. Zira Yüce Rabbimiz Tevvab’tır, kendisine samimiyetle tövbe edip yönelenleri asla boş çevirmez. Tövbenin özü ise bir daha günahlara dönmemek, heva ve hevesin esiri olmamak ve Allah’a (c.c) yönelmektir. Rabbimiz tövbe ile ilgili şöyle buyurur: “Allah katında makbul tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa, 17)

Haram Lokmanın Tesiri

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2019 sayısında.