Vefakar İnsan

Vefakarlık dostlukların devamını sağlayacağından sosyal dayanışmayı daha güçlü kılar. Allah (c.c) insanların birbirlerine iyilik yapmasından hoşlanır. Bu iyilikler karşılıklı ve iyi niyetli olduğu vakit ömür boyu unutulmaz, nesilden nesile geçen iyilik köprüsü olur.

ABDÜLGANİ GÜMÜŞLÜ

Bir Müslümanda bulunması gereken güzel hasletlerden biri de vefalı olmaktır. Vefa, sözlükte “Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme, sevgide süreklilik, bağlılık ve sadakat” gibi anlamlara gelir. Tasavvufta ise ezelde, bezm-i elestte Allah Teala’ya verilen söze sadık kalmadır.

En büyük vefakarlık Allah’a (c.c) karşı kulluk görevlerini yerine getirmektir. İnsan, Allah’a ibadet etmek suretiyle bezm-i elestteki ahdine vefasını gösterdiği gibi, kendisine iyilik yapanlara da vefakar olmalıdır. Talebe hocasına karşı vefalı olursa, okuduğu ilim insanlara fayda verir. Evlat büyüdüğünde, ana babasına vefalı ise işleri rast gider, kazancı bol ve bereketli olur.

Vefalı Arkadaş En Güzel Nimetlerdendir

Samimi bir dosta, vefalı arkadaşa sahip olmak en güzel nimetlerdendir. Fertler arasında vefakarlık olmayan toplumlarda güven ve itimat da yoktur. Vefakarlık dostlukların devamını sağlayacağından sosyal dayanışmayı daha güçlü kılar. Allah (c.c) insanların birbirlerine iyilik yapmasından hoşlanır. Bu iyilikler karşılıklı ve iyi niyetli olduğu vakit ömür boyu unutulmaz, nesilden nesile geçen iyilik köprüsü olur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) döneminde yaşayan Habeşistan kralı, adaleti ile tanınırdı. O dönem Mekke müşriklerinin zulmünden kaçan Müslümanlara kucak açan Habeş kralı Necaşi’yi Efendimiz (s.a.v) daima hayırla yad etmiş, öldüğünde ona dua etmiştir. Yıllar sonra oğlu Medine’ye geldiğinde, babasına hürmeten bizzat kendi eliyle ona ikramlarda bulunmuştur.

Vefasıyla Örnek Olanlar

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi NİSAN 2019 sayısında.