Rasulullah Efendimizin (s.a.v) Ahlakı

“O, evindeyken sizden birisi gibiydi; fakat şu var ki O, insanların en keremlisi ve en yumuşak huylu olanı idi. Bazen güler bazen de tebessüm ederdi.”

FATMA DEMİRTAŞ

Allah Rasulü (s.a.v) insanların en güzel ahlaklısıydı. Zira O’nun ahlakı Kur’an-ı Kerim idi. Allah azze ve celle, O’nu (s.a.v) hususi olarak terbiye etti, O’na kitap (Kur’an) ve hikmeti indirerek bilmediklerini öğretti. Efendimiz de Cenab-ı Hakk’ın emirlerini en mükemmel şekilde ifa etti ve yasaklarından kaçındı. Bu hususta kendisine tabi olunmasını emretti. Rasul-i Ekrem her daim ashabına ve ailesine güzel ahlakı öğretti. Onlara, aileleri ve halka karşı tatlı dilli, güler yüzlü ve hayırlı olmalarını tavsiye etti.

Ailesine Karşı En Hayırlı Olandı

Aişe Validemiz (r.a) Rasulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu nakleder: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım…” (Tirmizi, Menakıb, 63; İbn Mace, Nikah, 50)

Diğer bir hadislerinde ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en iyi olanıdır. En hayırlınız ise kadınlarına karşı ahlaken en hayırlı olanlarınızdır.” (Tirmizi, Rada 11; Ebu Davud, Sünnet, 15)

İnsanların En Keremlisiydi

Amre (r.a) anlatıyor: “Bir defasında Aişe’ye (r.a) ‘Rasulullah (s.a.v) evinde, hanımlarıyla baş başa kaldığında nasıl davranırdı?’ diye sordum. O da bana şu cevabı verdi: ‘O evindeyken sizden birisi gibiydi; fakat şu var ki O, insanların en keremlisi ve en yumuşak huylu olanı idi. Bazen güler bazen de tebessüm ederdi.” (Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 7/222; İbn Sa‘d, et-Tabakatü’l-Kübra, 1/365)

O’nun (s.a.v) Ahlakı Kur’an’dı

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi NİSAN 2019 sayısında.