İnsan ve İnsan

Yüce Allah bu evreni insan için yaratmış ve onun emrine vermiştir. Bundan dolayı da evrenin tüm kaynaklarında insana tasarruf etme hakkı vermiştir.

DR. HÜSEYİN OKUR

Yüce Allah bu evreni insan için yaratmış ve onun emrine vermiştir. Bundan dolayı da evrenin tüm kaynaklarında insana tasarruf etme hakkı vermiştir. İnsanın kendisinde, ailesinde, yakın ve uzak çevresinde, yaşadığı çevrede ve dünyada meydana gelen olumlu ya da olumsuz tüm değişimlerin sebebi, yine insanın kendi leh veya aleyhine yapıp ettikleridir. Fakat insanoğlu fayda cihetini kendi lehihe, doğru bir biçimde kullanamadığı için bunun neticeleri de yine kendisine menfi olarak geri dönmektedir. İtiraf edelim; cep telefonu, televizyon, internet, hızlı ulaşım araçları, türlü türlü yiyecekler, giyim kuşamdaki çeşitlilik, sanayi ve her türlü ekonomik iktisadi kalkınma insanoğlunun daha müreffeh bir hayat sürmesi için planlanmışken maalesef bunların geri dönüşünde hesaplanamayan sıkıntılar olmuştur. “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır” (Rum, 41) ayetiyle kastedilen de bunun bir çeşididir. Evet, ayette genel olarak bir çevresel bozulmadan söz edilmiştir ancak insan bunun örneklik sahasıdır ve bu bozulmaların en önce tezahür edeceği yer de şüphesiz insanın kendisi; bedeni ve düşünce yapısıdır. Fakat daha da önemli olan, insanın bunun farkına varması ve geç olmadan gerekli tedbirleri almasıdır.

Semerkand Aile dergisi bu ay kapak dosyasında, bu bozulmanın çocuklar üzerindeki etkisine değiniyor. “Çocuklarda Erken Büyümeye Dikkat!” başlıklı yazısıyla Elif Özdemir, özellikle sağlıksız beslenme ve medya araçlarının etkisiyle gün geçtikçe görülme oranı artan “erken ergenlik” sorununu ele alıyor. Meseleyi çok yönlü inceleyen Özdemir, uzman görüşlerine yer vererek ebeveynlere tavsiyelerde bulunuyor. Okunup istifade edilmesi dileğiyle ilginize sunuyoruz.

Gelecek ay görüşünceye kadar, Allah’a emanet olun.