İbnü’l-Arabi’nin (k.s) Annesi Nur El-Ensariyye (rh.a)

Nur el-Ensariyye evlatlarına gözü gibi bakar, her konuda üstlerine titrerdi. Yavrularının maddi manevi donanımı için her türlü çaba ve gayreti gösterirdi. Böyle bir ebeveynin terbiye ocağında yetişen İbnü’l-Arabi daha küçük yaşlarında aldığı bir manevi işaretle inzivaya çekilmiş ve kendisine marifet kapıları açılmıştı.

HACER ERDEM

Nur el-Ensariyye hicri altıncı asırda, Endülüs’te yaşamış saliha hanımlardandır. Soyu Ensar’dan gelmektedir. Meşhur sufi Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin (k.s) annesidir. İlim ve salih amelle geçen gençlik yıllarının ardından, Ali bin Muhammed ile evlendirilmiştir. Kocası, Abbasi Halifesi Müstencid Billah’ın kumandanı ve yöre valisi Muhammed bin Sa’d İbn Merdeniş’in hürmet ettiği alim ve arif bir şahsiyettir. Düzenli Kur’an okuması, fıkıh ve hadis ilmiyle sürekli meşgul olması, tevazu ahlakı onun bilinen özelliklerindendir.

Nur el-Ensariyye, Allah Teala’nın lütuf ve keremine mazhar olabilmek için çokça dua eder, düzenli olarak dönemin hanım sufilerinden Fatıma binti İbn Müsenna’nın sohbetlerine katılırdı. Onunla olan ünsiyeti hoca talebe ilişkisinden öte anne-kız / abla-kardeş hukuku mesabesindeydi.

Eşiyle birlikte gece gündüz ilim irfan ile Allah Teala’nın rızası için çalışırlardı. Bu iki ilim dostunun en çok istediği, kavuşmak için dualar ettiği şey ise ilmiyle amil olacak evlatlar idi. Nitekim Allah Teala bu mübarek haneye bereket ve mutluluk saçacak, hane sahiplerinin dualarının karşılığı olan, göz aydınlığı evlatlar bahşetti. Bunlardan özellikle Muhammed İbnü’l Arabi dillere destan oldu. Kız evlatları Ümmü Sa’d ve Ümmü Ala da kadın veliler arasında anıldı.

Her anne gibi Nur el-Ensariyye de evlatlarına gözü gibi bakar, onların üstlerine titrerdi. Yavrularının maddi manevi donanımı için her türlü çaba ve gayreti gösterirdi. Böyle bir ebeveynin terbiye ocağında yetişen İbnü’l-Arabi daha küçük yaşlarında aldığı bir manevi işaretle inzivaya çekilmiş ve kendisine marifet kapıları açılmıştı.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi NİSAN 2019 sayısında.