Tövbe Edip Günahında Israr Etmeyen Kişinin Mükafatı

Allah Teala’ya karşı kulluk vazifesini yerine getirmekle mükellef olan insan, şeytanın vesvesesine kanıp nefsine de uyarak hataya düşebilir, günah işleyebilir.

İSMAİL İHTİYAR

Allah Teala’ya karşı kulluk vazifesini yerine getirmekle mükellef olan insan, şeytanın vesvesesine kanıp nefsine de uyarak hataya düşebilir, günah işleyebilir. Ancak günahından dolayı hemen tövbe edip Allah’tan (c.c) bağışlanmayı dilemeli ve hatasında ısrar etmemelidir. Yüce Rabbimiz tövbe edip günahlarında ısrar etmeyen kulları hakkında şöyle buyurur: “Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı, Rableri tarafından mağfiret ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir!” (Al-i İmran, 135-136)

Dünya Hırsı Şekavettendir

Şekavet, sözlükte bela ve zillete düşmek, sıkıntıda kalmak, fasık olmak gibi anlamlara gelir. Malik b. Dinar (rh.a) şekavet ile ilgili şöyle der: “Dört şey şekavetin alametidir:

1. Kalbin kasveti

2. Gözün yaş dökmemesi

3. Tul-i emel (arkası kesilmez arzular)

4. Dünyaya hırslı olmak.” (İmam Beyhaki, Kitabü’z-Zühd, s. 164)

Gece Kalkmayı Kolaylaştıracak Sebepler

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi MART 2019 sayısında