Geleceğe Yatırım

İnsan hem yaratılış hem de kendisine takdim edilen hukuki kurallar gereği hayatı boyunca faydalı olanı elde etme cihetine doğru gider.

DR. HÜSEYİN OKUR

İnsan hem yaratılış hem de kendisine takdim edilen hukuki kurallar gereği hayatı boyunca faydalı olanı elde etme cihetine doğru gider. Bir hukuk sistemi olarak İslam’ın da öngörüsü bu yöndedir. Ancak diğer beşeri sistemlerden farklı olarak İslam’ın benimsediği faydacılık ve yarar prensibi, pragmatizmden farklıdır. Örneğin bugün de hala etkisini devam ettiren bu felsefeye göre gerçeklik, doğruluk ve insan eylemlerinin sonuçları; sağladığı başarı ve yararlarla değerlendirilir. Pragmatizmin bu savı, sonuçları itibariyle insanı faydaya ulaştırmayı hedeflese de bu sonuçlara ulaşana kadar insanı, tabiattan ve diğer insanlardan bağımsız görür. Dolayısıyla faydaya erişinceye kadar meydana gelen olumsuzluklar aslında neticeyi etkilemez. İslam ise böyle düşünmez. O, yaşamın bizatihi kendisi olan iktisadi hayatın her kademesinde insana mutedil olmasını, kendisini düşündüğü gibi başkalarını da düşünmesini hatta başkalarını kendisinden önce düşünmesini öğütler (isar). Her türlü bozulmaya karşı önlemler alır ve insanların başlarına gelen ve gelebilecek kötü neticelerin kendi elleriyle işlediklerinin sonucu olduğunu bildirir. Kişinin bir başkasının hakkına geçecek her ihlalinin, ona kul hakkı ihlali olarak geri döneceğini haber verir. Kur’an-ı Kerim’in, “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır” ayeti bu hususa işaret etmektedir.

Bu sayımızın kapak dosyasında Perihan Murat, “Çöpe Değil Geleceğe Yatırım: Sıfır Atık” başlıklı yazısıyla yukarıda işaret ettiğimiz hususlara günümüz penceresinden ışık tutuyor ve çevre kirliliğinin ulaştığı boyutları anlatıyor. Sıfır atık hareketinin bu büyük sorunu çözmede ne denli önemli olduğunu vurgulayan Murat, çocuklarımızın geleceği için bizlere önerilerde bulunuyor. Öyle ya “Din nasihattir.” Okunup istifade edilmesi dileğiyle ilginize sunuyoruz.

Gelecek ay görüşünceye kadar Allah’a emanet olun.