Sağlam Toplum

Aile toplumun temeli ve onun en küçük modelidir. Aile ve toplum arasında çift yönlü bir etkileşim vardır; ailede meydana gelen değişiklikler zaman içerisinde toplumun bütününe yansır; toplumdaki değişimler de aileyi etkiler, dönüştürür.

DR. HÜSEYİN OKUR

Aile toplumun temeli ve onun en küçük modelidir. Aile ve toplum arasında çift yönlü bir etkileşim vardır; ailede meydana gelen değişiklikler zaman içerisinde toplumun bütününe yansır; toplumdaki değişimler de aileyi etkiler, dönüştürür. Aile sadece maddi, fiziksel ihtiyaçların karşılanmasıyla ayakta kalabilecek bir kurum değildir. Bunların yanında hatta daha da önemli olan manevi, ahlaki ihtiyaçlardır ki aileyi sağlam bir temele oturtmak ve korumak da ancak bu ihtiyaçların karşılanmasıyla mümkündür. O yüzden İslam; kişinin aile yapısına, dini ve ahlaki öğretilerine, geleneklerine sımsıkı tutunmasını ister. Ailenin korunması için, kendisine zarar vereceği bilinen davranış ve uygulamalara, fikri sapkınlıklara, sahih akaid ve ameli bilgilerin tahrifatına; ahlaki çözülmeye, kültürel yozlaşmaya, gelenek ve göreneklerimizin aşındırılmasına engel olmayı hem birey hem de toplum olarak hepimizin görevi saymıştır.

Şubat sayımızın kapak dosyasında aile yapımızı tehdit eden bu sorunlu yaklaşımlar, ve onlarla nasıl mücadele edilebileceğini okuyacaksınız. Mehmet Ali Özkan’ın hazırladığı “Yozlaşma Rüzgarından Aileyi Nasıl Korumalı?” başlıklı yazı, meselenin toplumsal ve kültürel boyutuna değinip büyük resme dikkat çektiği kadar, aile fertleri arasındaki ilişki biçimlerine de mercek tutarak küçük sandığımız şeylerin esasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bizlere. Okuyup istifade edilmesi dileği ile ilginize sunuyoruz.

Gelecek ay görüşünceye kadar Allah’a emanet olun.