Kalpten Kalbe Konuşmalar

Şah-ı Nakşibendi (k.s) “Bizim tarikatımız sohbettir. Halvette şöhret, şöhrette ise afet vardır. Hayır, Hak için olan cemiyettedir. Sohbete devam ede ede hakiki iman nasip olur” buyurmuştur.

ZEHRA KORKMAZ

Kalbin hallerinden bir haldir sohbet.

Kalbin konuşması, kalbin duymasıdır.

Ne sohbetçi yer üzerindedir o an, ne sohbet edilen.

“Sen öğüt ver çünkü öğüt müminlere fayda verir.” (Zariyat, 55)

Müminler öğüt vasıtasıyla doğru yolu bulur, Allah’a ulaştıran yolda hız kazanırlar. Birbirlerine sabrı ve hakkı tavsiye ederler. Emrolunduğu gibi dosdoğru olma yolunda birbirleriyle yardımlaşırlar.

Birbirine doğru yolu gösterme işine irşat denir. İrşat, fiili ve kavli yani sözlü olarak yapılabilir. Fiili irşat, bir kötülüğün yapılmasına engel olmaktır. Sözlü irşat ise güzel ve doğru olan işlerin nasihat yoluyla öğretilmesidir. İrşat faaliyetlerinde önemli rolü olan tekkelerde irşat sohbet ile yapılmaktadır. Sohbet kelimesi Arapça bir kelimedir ve birbiriyle “ülfet edip dost olmak” anlamına gelir. Bununla birlikte dost olunan kişiyle beraber oturmak, beraber yürümek ve dostların birbirine kavuşması anlamlarına da gelmektedir.

Sohbet, yaygın olarak “bir şeyhin ya da alimin sözlerini dinlemek üzere tertip edilen dini-tasavvufi toplantı” anlamında kullanılır. Tekkelerde Allah’a (c.c) hakiki anlamda kul olmak niyetindeki insanlar bir araya gelir ve kamil bir mürşidin eğitimine girerler. Peygamberimiz (s.a.v) iyilerle oturup kalkan kimseyi misk satan kimseyle arkadaşlık yapana, kötülerle düşüp kalkanı da demirci dükkanında bulunan kimseye benzetmiştir. (Buhari, Buyu, 38)

Bişr Hafi de (k.s) “Şerli insanlarla arkadaşlık yapmak, kişiyi iyi insanlar hakkında kötü düşüncelere sevk eder. İyi insanlarla arkadaşlık yapmak ise şerli insanlar hakkında güzel düşüncelere sevk eder” demiştir. Bu sebeple tekke, dergah vb. yerlerde bir araya gelinerek yapılan sohbetler, insanlar arasında etkileşimi artırarak kendisiyle ve birbiriyle daha barışık bir cemiyet hayatının tesisinde önemli rol oynamaktadır.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ŞUBAT 2019 sayısında