Geri Dönüşüm Çağı Çocuklarını Yetiştiriyoruz

Çocuklar doğaları gereği gördüklerini yapmaya eğilimlidirler. Bu nedenle sokakta yürürken yere çöp atan bir annenin veya elindeki ambalajı arabanın camından dışarı fırlatmaya alışkın bir babanın çevreye duyarlı bir çocuk yetiştirebilmesi hayli güçtür.

ELİF ÖZDEMİR

İçinde bulunduğumuz çağda çevre kirliliğinin gün geçtikçe daha da arttığını ve dünyanın gidişatına duyarlı kimselerin azaldığını görüyoruz. Üstelik yaşamı tehdit edici bir unsur haline dönüşen kirlilik, tümüyle insan ürünü. Her ne kadar mevcut probleme dikkat çekmek için eğitimler veriliyor, yaptırım ve cezalarla caydırıcı olmaya çalışılıyorsa da bir şeyler eksik kalmakta. Zira küçük yaştan itibaren doğa sevgisi ve çevre bilinci ile yetişmemiş kimselere sonradan şuur kazandırmak pek de kolay değil. Bu da tabiatı koruma ve kirliliği önleme bilincinin çok küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi gereğini kanıtlıyor.

Esasında çocuklar çevrelerinde gördükleri canlılara, tabiat unsurlarına karşı fıtrat gereği bir merak duyuyorlar. Etraflarındaki çeşitli varlıkları incelemek, onlar hakkında bilgi edinmek, beş duyularının tamamını kullanarak çevreyi tanımaya çalışmak, doğayla iç içe olmak onlara büyük keyif veriyor. Çocuklarımızın bu meraklarından yola çıkıp tabiat ile barışık, canlıları sevip koruyan insanlar olarak yetişmelerini sağlamak çok da zor değil o yüzden. Fakat bunun için önce kendi çevre bilincimizi gözden geçirip doğayı korumak için yeterince özen gösterip göstermediğimizi tahlil etmemiz gerekiyor.

İlk Adım: Çevre Bilincine Sahip Ebeveynler

Çocuklar gördüklerini yapmaya eğilimlidirler. Bu nedenle sokakta yürürken yere çöp atan bir annenin veya elindeki ambalajı arabanın camından dışarı fırlatmaya alışkın bir babanın çevreye duyarlı bir çocuk yetiştirebilmesinden bahsetmek hayli güçtür. “Neden tabağında yemek bırakıyorsun? Kullandığın peçeteyi neden yere atıyorsun?” diye sorduğumuz çocuktan “Ama anne, baba, siz de böyle yapıyorsunuz” cevabını duymak hiç de şaşırtıcı değildir. Hal böyleyken ebeveyninden ne görürse aynısını yapacak olan çocuğa örnek olunması, bilinçli birer yetişkin gibi davranılması büyük önem taşır.

“Dünyayı Neden Korumalıyım?”

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ŞUBAT 2019 sayısında.