Üzerine Yemin Edilen “Asr”a

"Asır” zamanın bir cüzüdür. Yeri gelir “yüzyıl” yeri gelir “ikindi vakti” yeri gelir “insanın ortalama yaşayış zamanı” yeri gelir “mutlak zaman” anlamlarına geliverir.

ELİFE ATEŞ

“Asır” zamanın bir cüzüdür. Yeri gelir “yüzyıl” yeri gelir “ikindi vakti” yeri gelir “insanın ortalama yaşayış zamanı” yeri gelir “mutlak zaman” anlamlarına geliverir. “Asır” mühimdir, nitekim Rabbimiz Teala Kur’an-ı Kerim’de onun üzerine yemin etmiştir. “Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).” (Asr Suresi)

Sahabe efendilerimizden iki kişi karşılaştıklarında, biri diğerine Asr suresini okumadan ve peşi sıra selam vermeden ayrılmazlarmış. (Beyhaki, Şuabü’l-İman, 9057)

“İŞTE KUZUM İNSANLIK…”

Rabbimiz Asr suresinde bize zamanın kıymetini ve onu değerlendirmenin ne derece önemli olduğunu salık vermiş. Rabbimizin emrine uyup bize hakkı tavsiye eden Mehmet Akif Ersoy dedemiz ise bakın ne demiş:

“Halik’in na-mütenahi adı var en başı Hak

Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak

Hani Ashab-ı Kiram ayrılalım derlerken

Mutlaka sure-i ve’l-Asr’ı okurmuş bu neden?

Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah

Başta iman-ı hakiki geliyor sonra salah

Sonra hak sonra sebat: İşte kuzum insanlık

Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık” (Safahat)

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2018 sayısında.