Şeytan, Nefis ve Dünya İnsanın Düşmanıdır

Allah Teala’ya karşı kulluk vazifesini yerine getirmekle sorumlu olan insanoğlunun, onu bu vazifeden uzak tutmaya çalışan düşmanları vardır.

İSMAİL İHTİYAR

Allah Teala’ya karşı kulluk vazifesini yerine getirmekle sorumlu olan insanoğlunun, onu bu vazifeden uzak tutmaya çalışan düşmanları vardır. Bunlar dünya, şeytan ve nefistir. İnsanın yapması gereken ise bunların heva ve hevesine, vesvesesine, istek ve arzusuna uymamasıdır. Dünyaya aldanmayan, şeytanın vesvesesine kanmayan, nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kişiye, Yaratıcısına karşı olan vazifeleri zor gelmez. Yahya b. Muaz (rh.a) şöyle der: “İnsanın düşmanı üçtür: Dünya, şeytan ve nefis. Dünyaya karşı zühd ile, şeytana karşı onun vesveselerine muhalefet ederek, nefsinle de istek ve arzularını terk ederek mücadele et!” (İmam Gazali, Mükaşefetü’l-Kulub, s. 379)

Şeytanı Bedbahtlığa Götüren Beş Şey

Ebu Muhammed Mervezi (rh.a) şöyle der: “Şeytan, işlediği şu beş şeyden dolayı bedbaht olmuştur:

Günahını itiraf etmedi.

İşlediği günahtan pişman olmadı.

Kendini kınamadı, ayıplamadı.

Hemen tövbeye yönelmedi.

Allah Teala’nın rahmetinden ümit kesti.

Hz. Adem (a.s) ise şu beş özelliğinden dolayı saadet ehlinden olmuştur:

Günahını itiraf etti.

Yaptığı hatadan dolayı pişmanlık duydu.

Nefsini kınayıp ayıpladı.

Vakit kaybetmeden hemen Allah Teala’ya tövbe etti.

Allah’ın (c.c) rahmetinden ümit kesmedi.” (İmam Şa‘rani, Tenbihü’l-Muğterrin, s. 46)

Acele Etmek Şeytandandır

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2018 sayısında.