Namazın Yükümlülük Şartları ve Farzları I

Namazın geçerli olabilmesi için gerekli şart ve rükunlara namazın farzları denir. Bu farzlardan bir kısmı namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için “namazın şartları” olarak adlandırılır. Diğer bir kısmına ise namazın içindeki farzlar denir.

DR. HÜSEYİN OKUR

Namaz ibadetiyle mükellef sayılmak için gerekli olan şartlara “namazın vücub şartları” denir. Bir kimsenin namaz ibadeti ile yükümlü olması için kendisinde şu şartlar aranır:

1. Müslüman Olmak

Müslüman olan her erkek ve kadına namaz farzdır. Müslüman olmayanlar namazla yükümlü değildir. Yeni Müslüman olmuş bir kimse, daha önceki namazları kaza etmekle yükümlü olmaz. “İslam, daha öncesini siler” (Ahmed b. Hanbel, Müsned,4/199) hadis-i şerifi bu hükmün açık delillerindendir.

2. Büluğ Çağına Girmiş Olmak (Erginlik)

Büluğ, çocukluk çağının son bulup gençlik çağının başlaması demektir. Ergenlik çağına ulaşmamış çocuklar Allah katında namazla yükümlü değillerdir. Ancak temyiz dönemindeki çocuk namaz kılarsa bu geçerlidir. Hz. Peygamber’in (s.a.v) çocukların yükümlülük çağına gelmeden önce namaz disiplinini kazanmış olmalarını sağlamayı hedefleyen hadisi gereğince, çocuk yedi yaşına gelince velisi tarafından yavaş yavaş namaza alıştırılır; on yaşına ulaştığında bunun üzerinde biraz daha fazla durulması, hatta hafif zorlayıcı ve disiplin sağlayıcı tedbirlere başvurulması gerekir. Pek tabiidir ki bu hususta söz konusu görev ve yükümlülük büluğ çağına ulaşmamış çocuğa değil, velisine yöneliktir. Nitekim ayette şöyle buyurulmuştur: “Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et.” (Taha, 132)

3. Aklın Yerinde Olması

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2018 sayısında.