Dengeyi Bulmak, İktisatlı Olmak

Bir yaratılış hakikati olarak baktığımızda insan için doğru olan yol, onun her işte dengeyi muhafaza etmesidir ki Allah da (c.c) ümmetin bu hal üzere olduğunu ve olması gerektiğini ifade buyurmuş, onu “dengeli, mutedil” olarak tanımlamıştır.

DR. HÜSEYİN OKUR

Bir yaratılış hakikati olarak baktığımızda insan için doğru olan yol, onun her işte dengeyi muhafaza etmesidir ki Allah da (c.c) ümmetin bu hal üzere olduğunu ve olması gerektiğini ifade buyurmuş, onu “dengeli, mutedil” olarak tanımlamıştır. Hz. Peygamber de (s.a.v) pek çok hadis-i şeriflerinde, insan için hem dünyada hem de ahirette orta yolu takip etmesinin kendisi için hayırlı olacağını beyan etmiştir. Dinimizin bu tutumu, esasında insanlık için adı konulmamış genel prensipler kabilindendir. Örneğin iktisat sahasında da mikro sistemlerden makro ekonomik sistemlere kadar yapılan araştırmalarda da hep süreklilik ve tutarlılık açısından en doğru olanın, denge ekonomisi olduğu vurgulanmış ve kanıtlanmıştır. Dinimiz bizden de bu hususta dengeli olmamızı ister. Esasında “Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz” ayet-i kerimesinde kastedilen de budur. İslam ifrat ve tefrite düşmeden, malı olması gereken doğru yere koymuş, bize de o saikte harcama yapmamızı tavsiye etmiştir. İslam’da mal araç olup gaye değildir, bundan dolayı dengeyi ve orta yolu gerçekleştirmek için yüce Allah; mal üzerine birtakım kayıtları, hakları ve görevleri farz kılmıştır. Konu ev ekonomisi olduğunda, meseleyi hakikatiyle bilip üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme ve hassasiyetlerimizi muhafaza etme hususunda daha da dikkatli olmamız gerekir. Bu ayki “Aile Bütçemizi Doğru Yönetebiliyor muyuz?” başlıklı kapak konumuzu kaleme alan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gayretli, çocuklarımıza kanaat etmeyi ve israf bilincini doğru öğretmekten, kalkınmada toplum olarak üzerimize düşen vazifelere kadar hayatın içindeki ekonomiye dair pek çok başlığa değinerek yazısını, Semerkand Aile okurlarının istifadesine sunuyor. İslam’ın iktisatlı davranmaya ilişkin hükümlerini doğru anlayıp dengeyi yakalayabilenlerden olmamızı temenni ediyor, bir sonraki sayıda görüşmek üzere sizleri Allah’a emanet ediyoruz.