Malınla Övünme!

Allah Teala kullarının bazısını mal vererek imtihan eder, bazısını da yoklukla imtihan eder. Yoklukla imtihan olan sabretmeli, mal ile imtihan olan ise yaradanına şükretmelidir.

İSMAİL İHTİYAR

Allah Teala kullarının bazısını mal vererek imtihan eder, bazısını da yoklukla imtihan eder. Yoklukla imtihan olan sabretmeli, mal ile imtihan olan ise yaradanına şükretmelidir. Bir mümin kendisine verilen maldan dolayı böbürlenmemeli, içinde bulunmuş olduğu zenginliği bir üstünlük emaresi olarak görmemeli, yapmış olduğu hayır ve hasenatı başa kakmamalıdır. Allah (c.c) bize şöyle emir buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın…” (Bakara, 264)

Önce Tefekkür ve İstişare…

Bir kimse yapmayı düşündüğü işe azmetmeden önce iyice tefekkür etmeli, hikmet sahibi kimselerle istişare etmeli, planladığı işi ehli ile yapmalıdır. Konuyla ilgili İmam Şafii (rh.a) şöyle demiştir: “Meselelere sağlıklı bakış gururdan kurtarır. Fikirde azimli olmak aşırılık ve pişmanlıktan selamete erdirir. Görüş ve tefekkür sahibi olmak zekaya keskinlik ve kıvraklık kazandırır. Hikmet sahibi olanlarla istişare etmek nefse sebat ve basirete güç verir. Öyleyse bir işe azmetmeden önce iyice tefekkür et, harekete geçmeden önce gerekli tedbirini al ve adımını atmadan önce danış.” (İmam Gazali, Mükaşefetü’l-Kulub, s. 349)

İmanın En Kuvvetli Bağı

Rasulullah (s.a.v) bir gün ashabına, “İmanın en kuvvetli bağı hangisidir?” diye sordu. Ashab “Namazdır” dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Namaz güzeldir, fakat o değil” buyurdu. Ashab “Hac ve cihattır” dedi. Fahr-i Kainat Efendimiz (s.a.v) “Güzel, fakat onlar da değil” buyurdu. Bunun üzerine ashab “Ey Allah’ın Rasulü, bize siz söyleyin” deyince; Rasulullah (s.a.v) “İmanın en kuvvetli bağı, Allah Teala için sevmek ve O’nun için kızmaktır” buyurdu. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/286)

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2018 sayısında.