Helal Lokma ile Rızaya Erdi: Nüseybe Binti Selman (rh.a)

Eşinin din gayreti, takvası ve helal lokma hususundaki hassasiyeti Nüseybe’ye o kadar tesir etmişti ki bir defasında eşine “Allah beni senden sorar. Bana helalden başka bir şey yedirme. Benden dolayı elini aman şüpheli bir şeye uzatma!” demişti.

HACER ERDEM

Nüseybe bnt. Selman (rh.a) tasavvuf tarihindeki bilinen sufi hanımlardandır. Hicri II. asırda Antakya’da yaşamıştır. Salih bir ailenin kızıdır. Gençliği ilim ve ibadetle geçmiştir. Evlilik çağına geldiğinde Yusuf b. Esbat’la (rh.a) evlendirilmiştir. Yusuf b. Esbat tebe-i tabiinin büyüklerindendir. Zühdü ve İslami ilimlerdeki otoritesiyle tanınır. “Helal kazanmak her Müslümana farzdır” (Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, nr. 9203) hadisi mucibince ilmi mütalaalardan geri kalan zamanlarda hurma yaprağından zenbil örmüş ve dokumacılık yapmıştır. Neden böyle işlerle meşgul olduğunu soranlara, rızkı helalinden kazanmanın farz olduğunu hatırlatmıştır. Zahitliğe meylettiği için dünyadan el etek çekenlere rıza göstermemiş, “Allah rızasının onda dokuzu helal rızıktadır” demiştir.

Nüseybe, Antakya’nın büyük zatlarından Yusuf b. Esbat ile evlenmeyi saadet bilmişti. Kocasının kemalatına uygun davranmaya özen gösteriyordu. Allah Teala Nüseybe’yi annelik nimetine de kavuşturarak Yusuf b. Esbat’tan salih ve saliha evlatlar verdi. Evlatlarıyla birlikte ailenin huzuru ve ülfeti arttı. Nüseybe (rh.a) nispeten daha varlıklı bir ortamdan geldiğinden bu zühd hanesinde aza kanaat etmeye çalışıyordu. Güzel ahlakıyla da sürekli yükseliyordu.

Nüseybe, nefsini az mal ile yetinmeye alıştırdı. Daha önceleri yediği herhangi bir lokmayı sorgulamazdı fakat bu hanede boğazından geçen her lokmaya karşı hassasiyeti artmıştı. Mala mülke de tamahı kalmamıştı. Eşi yaptığı işlerden ne kazanıp getirdiyse razı oluyor, fazlası için onu zorlamıyordu. Yusuf b. Esbat’ın bir çift elbisesi vardı. Birini giydiğinde hanımı diğerini temizlerdi. Nüseybe bu yokluğa rağmen eşini Rabbinin bir ihsanı görür, Hz. Peygamber ahlaklı eşini en güzel nimet bilirdi.

İlahi Rıza Helal Lokmada

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2018 sayısında.