Mest Üzerine Mesh Etmek-II

Geçen yazımızda meshin tarifinden, meşruiyetinden ve caiz olmasının şartlarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise mest üzerine meshin süresinden ve yapılış şeklinden bahsedeceğiz.

DR. HÜSEYİN OKUR

Mesh; fıkıh literatüründe abdestte baş, boyun ve kulakları; mest veya sargı üzerini ıslak elle; teyemmümde ise yüz ve kolları toprağa sürülmüş elle sıvazlamak şeklinde yapılan hükmi temizliği ifade eder. Geçen yazımızda mest üzerine meshin tarifinden, meşruiyetinden ve caiz olmasının şartlarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise meshin süresinden ve yapılış şeklinden bahsedeceğiz.

Mest Üzerine Mesh Süresi

Mukim (eğleşik-yerleşik) kimse için mest üzerine mesh etmenin süresi bir gün bir gecedir. Seferi olan kimse için ise üç gün üç gecedir. Bu süre, mestin abdestli olarak giyilmesinden sonra ilk hadesten yani abdesti bozan ilk durumdan sonra başlar. Örneğin sabah vakti abdest alıp mestlerini giymiş olan bir kimsenin, ikindi vaktinde abdesti bozulursa ve kişi tekrar abdest alıp mestlerine mesh ederse, o kimse için mesh müddeti bir gün sonranın ikindi vaktine kadardır. Seferi kimse de bir gün ve gece mesh ettikten sonra mukim olursa mestleri çıkarır. Süresi dolmadıysa bir gün ve geceye tamamlar.

Meshin Farz Miktarı ve Mest Üzerine Meshin Yapılış Şekli

Meshin farzı, el parmaklarından en küçüğüyle üç parmak kadarını her bir ayağın ön üst tarafına sürmektir. Dolayısıyla bir kimse, bir parmağı ile suyu tazelemeden mestin üzerine üç defa mesh etmiş olsa, bu caiz olmaz. Fakat bir parmağı ile her defasında yeni su kullanarak ayrı ayrı yerlere üç defa mesh etmiş olsa, yaptığı bu mesh caiz olur. Bir kimse, üç parmağını mestinin üzerine koymuş olsa fakat onları sürterek çekmese, meshi yine caizdir. Yalnız bu sünnete uygun değildir.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ağustos 2018 sayısında.