Kurbanla Yükselen Sufi Hanım: Fidda (rh.a)

“Bu koyunumuz müritlerin gönlünde otlar. Onların gönlü (zikrullah ile) hoş olursa bunun sütü de hoş olur. Yok, gönülleri kasvete ve dünyaya dair şeylere daldıysa bunun sütü bozulur ve azalır. O halde şimdi gönüllerinizi hoş tutun.”

HACER ERDEM

Fidda (rh.a) yedinci asırda yaşamış, velayet sahibi hanım sufilerdendir. İlim, güzel ahlak ve keramet sahibidir. Çevresindeki salihalardan ilgi ve hürmet görmüştür. Eşinin ismi bilinmemekle birlikte ümmetin salihlerinden bir arif zat olduğu kaynaklara geçmiştir. Eşi, dünya ve ahiret işlerinde Fidda’nın görüşlerine başvurarak onunla zaman zaman istişare etmiştir. Seçkin ve bilinen bir aile olmalarına rağmen Fidda ve eşi mütevazı bir yaşam sürmüşler ve maddi zorluklar çekmişlerdir.

Fidda ve ailesi ömürlerini ilim ve salih amellere adadığından tek geçim kaynakları da evdeki koyunlarıdır. Bu tek koyun vesilesiyle Fidda’nın elinden pek çok keramet sadır olmuştur. Nitekim ne zaman ailesi, çocukları veya misafirleri için süt ihtiyacı olsa Fidda (rh.a) bu koyundan bol miktarda lezzetli süt sağabilmiştir. Bu bereketli hayvanın beklenilenin üzerinde, nasıl böylesine lezzetli ve çok süt verdiği sorulduğunda Fidda şöyle demiştir: “Bu koyunumuz müritlerin gönlünde otlar. Onların gönlü (zikrullah ile) hoş olursa bunun sütü de hoş olur. Yok, gönülleri kasvete ve dünyaya dair şeylere daldıysa bunun sütü bozulur ve azalır. O halde şimdi gönüllerinizi hoş tutun.”

İmam Yafii (k.s) bu sözlerle ilgili şu izahı yapar: “Bu hanımın ‘müritler’ diyerek kastettiği esasen kendisi ve kocasıdır. Ancak bu şekilde söylemesi şu maksatlara dayanır: Birincisi, Fidda (rh.a) kalbi iffetini -bereketin müritlerin kalp temizliğinde olduğunu ifade ederek manevi halini- örtmeyi ve batıni durumunu muhafazayı murat etmiştir. İkincisi, onların kalp hoşluğunun berekete vesile olduğunu belirterek müritleri kalp temizliğine ve güzel ahlaka teşvik etmek istemiştir. Nitekim ‘Şimdi kalbinizi hoş tutun’ demesi de bundandır.”

Eldeki Tek Koyunu Kurban Etmek

Bir Kurban Bayramı’nda müminler, bayram namazından sonra evlerine çekilerek koyunlarını Allah yolunda kurban eder. 

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ağustos 2018 sayısında.