Teyemmüm II

Teyemmüm hem abdest hem de gusül yerine geçen hükmi temizlik olduğu için kişinin hangi sebeple teyemmüm ettiğini niyetiyle belirlemesi gerekir.

DR. HÜSEYİN OKUR

Teyemmümün sahih olabilmesi için bazı şartlar vardır:

1. Hayız, nifas, abdestsizlik gibi teyemmüme mani durumların sona ermesi, devam ediyor olmaması gerekir.

2. Suya mani olan yağ, boya, yapışkan gibi maddelerin teyemmüm edilecek uzuvlarda bulunmaması abdestte olduğu gibi teyemmümde de gereklidir.

3. Toprak temiz olmalıdır.

Teyemmümün sahih olabilmesi için teyemmüm yapılacak yerin temiz ve yeryüzü parçası (toprak cinsinden) olması gerekir. Ebu Hanife’ye ve İmam Muhammed’e göre toprak, taş, kum, tuğla, kiremit, mermer gibi yer cinsinden olan her şeyle teyemmüm yapılabilir. Yanınca kül olan odun, ot ve benzeri şeylerle ateşte yumuşatılıp eritilebilen demir, bakır, tunç, cam, altın, gümüş ve benzerleri yer/toprak cinsi değildirler. Bunlarla teyemmüm yapılamaz.

Toprak cinsinden olan bir testi ile teyemmüm yapılabilir. Ancak testinin üzeri toprak cinsinden olmayan bir şeyle boyanmış veya kaplanmışsa teyemmüm yapılmaz. Fayans ve mermerler de böyledir, üzerlerinde taşıdıkları toprak vasfını kaplayacak bir madde olmadığı müddetçe bunlarla teyemmüm sahihtir.

Teyemmümün Farzları

1. Niyet etmek

Abdest ve gusülde niyet sünnet iken teyemmümde farzdır. Niyet edilmeden yapılan teyemmüm geçerli olmaz. Niyetin teyemmümde farz olması, onun suyun yerine bedel bir şekilde toprakla yapılıyor olmasındandır. Teyemmümde niyet, eli teyemmüm yapılacak şeye vurma esnasında yapılır.

Teyemmüm hem abdest hem de gusül yerine geçen hükmi temizlik olduğu için kişinin hangi sebeple teyemmüm ettiğini niyetiyle belirlemesi gerekir. Buna göre kişi, ellerini toprağa koyarken cünüplükten kurtulmak, hayız ve nifas halinden çıkmak veya namaz kılmak, abdestsiz yapılması caiz olmayan başka bir ibadeti yerine getirmek maksadıyla niyet etmelidir.

2. Yüzü mesh etmek

3. Kolları dirseklerle birlikte mesh etmek

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2018 sayısında