İsmiyle Müsemma Rabia Binti İsmail (rh.a)

Rabia Binti İsmail (rh.a): “Kul, Allah’a ibadet ederse, Cebbar olan Allah da ona yaptığı hataları bilmeyi nasip eder. Böylelikle kul yanlış hareketlerini düzeltmeye başlar. Halkı bırakıp kendi ayıplarıyla meşgul olur.”

HACER ERDEM

Rabiatü’l-Adeviyye şüphesiz İslam tarihinin en önemli kadın velilerindendir. Onun ismi neredeyse bütün hanım sufilerin önüne geçmiştir. Yaşadığı çağdan itibaren Allah aşkını, Rasul muhabbetini en samimi duygularla yaşayan kimseler olmaları için pek çok kız bebeğe Rabia ismi verilmiştir. Şeyh İsmail de Şam’da henüz doğan kerimesine Rabia ismini vermişti. O varlıklı biriydi. Tabii olarak kızı da varlık içinde yetişecekti. Bunca varlık içinde kızı yeni bir Rabia olabilir miydi, ancak alemlerin Rabbi bilirdi. Rabia isminin bereketinden midir, anne ve babasının özverisinden midir bilinmez, o her haliyle Rabia-yı Sani (İkinci Rabiatü’l-Adeviyye) olma yolunda ilerliyordu. Tarih, hicri 3. asra yaklaşırken Rabia evlilik çağına gelmişti. Babası Şeyh İsmail’in gözünde dünya malı yoktu. Kızını eşraftan varlıklı bir tacir yerine manevi kabiliyetlerine uygun, derviş birisiyle evlendirmek istiyordu. Damadı olacak kişi kızını ilim ve irfanın yüksek zirvelerine taşıyabilecek vasıfta olmalıydı. Bunu gerçekleştirebilmek için hem dua ediyor hem de aday konusunda son derece seçici davranıyordu. Nihayet kızı için en uygun kişiyi buldu. Bu kişi büyük arif Ebu Süleyman Darani’nin (rh.a) talebelerinden Ahmed b. Ebi’l-Havari (rh.a) idi. Nikahları kıyıldı ve düğün yemeği ikram edildi. Şam ahalisi bu iki salih kişinin evliliğini takdirle karşıladı. Güzel niyetlerle kurulmuş bu hane zaman içinde Şam’daki tasavvufi hayatın merkezi haline geldi. Kocası Şeyh Ahmed asrının en önemli ariflerinden sayıldı. Kendisi ise Rabiatü’l-Adeviyye isminin bereketiyle kendi çağının Rabia’sı oldu.

İbadet ve Tefekkür Üzere Bir Hayat

Kaynaklara göre Rabia Binti İsmail (rh.a) gece gündüz ibadet ederdi. Çoğu zaman namaz ve Kur’an tilaveti gibi gece ibadetleri için uykusuz kaldı.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Haziran 2018 sayısında.