Gusül II

Guslün edepleri aynı zamanda abdestin edepleridir.

DR. HÜSEYİN OKUR

Kıymetli okuyucularımız,

Geçen ayki fıkıh köşemizde gusül abdestinin tarifine, hangi hallerin guslü gerektirdiğine ve gusül abdesti alınmadan yapılması dinen yasak olan şeylere değinmiştik. Bu ayki yazımızda ise gusül abdestinin farzlarına ve sünnet üzere nasıl alınacağına değineceğiz.

Sünnete uygun olarak gusül abdesti şöyle alınır:

Önce besmele çekilir ve gusül abdesti almaya niyet edilir. Eller bileklere kadar yıkanıp vücutta pislik bulunan yerler temizlenir. Ağız ve burun su ile yıkanarak namaz abdesti gibi abdest alınır. Daha sonra önce baş sonra sağ ve sol omuza olmak üzere üçer defa su dökülür ve vücudun her tarafını ovalayarak suyun ulaşması sağlanır, hiçbir kuru yer bırakılmaz.

Guslün Farzları

Gusül yaparken üç şey farzdır:

1- Ağzı yıkamak.

2- Burnu yıkamak.

3- Bütün vücudu yıkayıp, temizlemek.

Bu üç şartla beraber alimler şu hususlara da azami derecede dikkat edilmesini tavsiye etmişlerdir:

·  Açılmasında zorluk yoksa kulfenin (sünnet kısmının) içini yıkamak,

·  Göbek deliğini yıkamak,

·  (Açıldıktan sonra tekrar) yapışmamış/kapanmamış küpe deliğini yıkamak,

Küpe çıkarıldıktan sonra delik tıkanırsa üzerinden suyu geçirmek gerekir. Su geçirdikten sonra içine bir çöp sokmak gibi bir zorlanmaya gerek yoktur.

· Her halükarda varsa erkeğin saçındaki topuzu açıp saçını yıkaması. Eğer su saç köklerine ulaşıyorsa, kadının saçındaki topuzu (açarak) yıkaması şart değildir.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2018 sayısında.