Gusül

Cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusül abdesti almak, akıl baliğ olan her mükellefe farz kılınmıştır. Cünüplük, hayız ve nifas hali “hükmi kirlilik” veya “büyük hades” olarak adlandırılmıştır.

DR. HÜSEYİN OKUR

Guslü gerektiren durumlardan ötürü ağız, burun dahil vücudun her tarafını hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya “gusül” denir. Bu temizlik bütün vücudun yıkanması şeklinde olduğu için “boy abdesti” diye de isimlendirilmiştir.

Guslün farziyeti Kitap ve sünnetle sabittir: “Eğer cünüpseniz iyice temizlenin” (Maide, 6); “Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever” (Bakara, 222) ayetleriyle ve Hz. Peygamber’in sözleri ve uygulamalarıyla guslün farziyeti sabit olmuştur. Cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusül abdesti almak, akıl baliğ olan her mükellefe farz kılınmıştır. Cünüplük, hayız ve nifas hali “hükmi kirlilik” veya “büyük hades” olarak adlandırılmıştır.

Guslün Çeşitleri

Gusül abdesti almanın hükmü insanların içinde bulunduğu durumlara göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla birkaç çeşit gusülden bahsedilir. Bazı durumlarda gusletmek farz, bazı durumlarda ise sünnet ya da menduptur.

Guslün Gerekli (Farz) Olduğu Durumlar

Hükmi kirlilik hali sayılan cünüplük, hayız ve nifas halleri guslü gerektiren üç temel sebeptir:

1. Cünüplük: Cünüplük, manevi kirlilik halidir. Akil ve baliğ olan kadın ve erkek bir Müslümanın, her ne suretle olursa olsun cünüp olduğu zaman gusül abdesti alması üzerine farzdır. Çünkü Yüce Allah ilgili ayette şöyle buyurmuştur: “Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin.” (Maide, 6)

2. Hayız: Hayız, sağlıklı, akil ve büluğa ermiş bir kadının rahminden bir hastalık veya lohusalık dışında her ay belirli aralıklarla ve bir süre kan gelmesi durumuna denilir.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Şubat 2018 sayısında.