Sükut Ehli Bir Hanım Sufi “Kureyşiyyetü’n-Neseviyye”

Nasihat isteyenlere sükutu tavsiye etmiş, ne zaman sussa bunun bereketini gördüğünü dile getirmiştir. Zor olduğunu söyleyenler için de şöyle demiştir: “Susmaya katlanmak, yalana özür bulmaktan daha kolaydır.”

SELİM UĞUR

Kureyşiyyetü’n-Neseviyye (rh.a) tasavvuf yolundaki önemli sufi hanımlardandır. Hicri 4. asırda, Horasan’da yaşamıştır. Sert mizaçlı, açık sözlü, haksızlığa ve yanlışa tahammülü olmayan bir yapıya sahiptir. Bu mizacı gençlik çağıyla birlikte hırçınlık olarak da kendini göstermiştir. Öte yandan yaratılıştan taşımış olduğu vasıflar onu lafı eğip büken, sürekli saf değiştiren, söz getirip götüren kimselerden uzak tutmuştur. O çok kimseyle arkadaşlık etmek yerine az kişiyle dostluğu tercih etmiştir. Kalabalıklar içinde adeta yalnız gibidir. Bu sebeple manevi arayışı kuvvetlenmiştir.

Kureyşiyyetü’n-Neseviyye tam bu arayış içindeyken Horasan’ın şeyhi Nasrabadi’yi (k.s) duyar. Bu zat, şeriat ve tarikat ilimlerini kendisinde toplamış büyük bir velidir. Aynı zamanda bir muhaddis, iyi bir hatip ve gönül ilimlerine vakıf bir ariftir. Ömrünü Horasan’da halkı irşat hizmetleriyle geçirmekte ve her hac mevsimi hacca gitmektedir. Hacda alem-i İslam’ın her bir yanından gelen Müslümanlar onu yakından tanımış ve böylece İslam beldelerinin her bir köşesinde bağlıları ve sevenleri olmuştur. Risale’siyle meşhur İmam Kuşeyri’yi yetiştiren iki büyük isimden Ebu Abdurrahman Sülemi ve Veli Ebu Ali Dekkak da (k.s) onun talebelerindendir.

Mürşidi Vesilesiyle Kusurunu Anladı

Kureyşiyyetü’n-Neseviyye, Nasrabadi’nin (k.s) sohbetlerine gitmeye başlar. Onun sohbeti kalbine, gönül yarasına adeta merhem olmuştur. Kureyşiyye içi dışı bir mübarek bir hanım olduğundan kalbinde başkalarına karşı hiçbir şey tutmamıştır. Birinin arkasından söylenme adeti de hiç olmamıştır. Hata ve kusur gördüğünde, düşündüğü ne ise o an söylemekten geri durmamıştır. Bir gün şeyhte gördüğü bir durum kendisinin hoşuna gitmez. Burada da kendine hakim olamaz ve büyük imama mescidin ortasında kadınlar tarafından seslenir:

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2018 sayısında.