Rahatı Allah’a Kavuşmakta Bilmek

Bir mümin için dünya hayatı imtihanlarla doludur. Dünyada çeşitli sıkıntılar, eziyetler çekilebilir. Mümin kul gelen sıkıntılara sabretmeli, isyan etmemeli, Rabbine kavuştuğu an rahata ereceğini unutmamalıdır.

İSMAİL İHTİYAR

Bir mümin için dünya hayatı imtihanlarla doludur. Dünyada çeşitli sıkıntılar, eziyetler çekilebilir. Mümin kul gelen sıkıntılara sabretmeli, isyan etmemeli, Rabbine kavuştuğu an rahata ereceğini unutmamalıdır. Hasan-ı Basri (rh.a) şöyle der: “Mümin ancak Rabbine kavuştuğu an rahat eder. Rahatını Allah’a kavuşmakta bulan kişinin ölümü; onun sevinç, neşe, emniyet ve izzet bulduğu gündür.” (İmam Gazali, Ahiret Hayatı, s.72)

Zikir Meclisleri

Zikir meclisleri; masivadan, boş söz ve kötü kelamdan ari olan, Allah’ın (c.c) zikredildiği, meleklerin iştirak ettiği meclislerdir. Evliyaullah bu meclislerde bulunmaya çaba göstermiş, etrafındakilere de bu meclislere devam etmelerini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) zikir meclisleriyle ilgili şöyle buyurmuştur: “Allah’ın zikrinin yapıldığı her meclisin etrafını melekler sararlar. Bunlar zikre başlayınca melekler, ‘Siz zikrinizi arttırınız Allah Teala da size ihsanını arttırsın’ derler.” (Ali el-Muttaki, Kenzu’l-Ummal, nr.1880)

Ya Hayır Söyle Yahut Sus!

İnsanoğlunun manevi hastalıklarından bir tanesi de ctır. Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de müminlerden bahsederken şöyle buyurmaktadır: “Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler…” (Mü’minun, 3) Bir kimsenin en fazla vaktini alan, etrafındakilerle beşeri münasebetleri engelleyen, insanların birbirine saygı ve sevgisini azaltan şeylerin başında boş söz ve malayani işler gelir. Fahri Kainat Efendimiz (s.a.v) konuyla ilgili şöyle der: “Allah’a ve Ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin yahut sussun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikramda bulunsun.” (Buhari, Rikak, 23)

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2018 sayısında.