Abdest Duaları

“Allahım! Kimi yüzlerin karardığı ve kimi yüzlerin de beyazladığı o günde (kıyamet gününde) benim yüzümü ak çıkar.”

DR. HÜSEYİN OKUR

Abdest alırken ve abdest bittikten sonra okunabilen birtakım dualar bulunmaktadır. Sahabe-i kiramdan ve selef-i salihinden rivayet edilen bu duaların okunması, fakihler tarafından güzel görülmüş, abdestin sevabını artıran işler olarak nitelendirilmiştir.

Abdeste Başlarken

Kişinin abdeste başlamadan önce, “Bismillahirrahmanirrahim” demesi müstehaptır. Sadece, “Bismillah” denilse de yeterlidir. Kişinin besmele çektikten sonra şöyle demesi de müstehaptır: “Eşhedü en la ilahe İllallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu.” (Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun ortağı bulunmadığına şahitlik ederim. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.)

Abdest Azalarını Yıkarken Okunacak Dualar

Besmele çektikten sonra şöyle denir: “Elhamdü lillahillezi ceale’l-mae tahuren.” (Suyu temiz ve temizleyici kılan Allah’a hamdolsun.)

Ağza Su Verirken

“Allahümme eskıni min havzı nebiyyike ke’sen la ezmau ba‘dehu ebeden.” (Allahım! Bana Peygamberinin havuzundan öyle bir kase su içir ki, onu içtikten sonra bir daha ebediyen susamayayım.)

Burna Su Çekerken

“Allahümme la tuharrimni raihate naimike ve cennatike.” (Allahım! Beni, cennetlerinin ve nimetlerinin kokusundan mahrum eyleme.)

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.