Dürüst Ol

Mümin; arkadaşına, kardeşine yalan söylememeli, onun sırrını başkalarına açmamalı, onda sadır olan kötü meziyetleri başkasıyla paylaşmamalı, arkadaşına karşı her daim dürüst olmalıdır.

Dürüst Ol
İSMAİL İHTİYAR

Mümin; arkadaşına, kardeşine yalan söylememeli, onun sırrını başkalarına açmamalı, onda sadır olan kötü meziyetleri başkasıyla paylaşmamalı, arkadaşına karşı her daim dürüst olmalıdır. Konuyla ilgili Hz. Abbas (r.a) oğluna şu tavsiyede bulunmuştur: “Oğlum, görüyorum ki halife seni yaşlı insanların önüne geçiriyor ve seni kendisine onlardan daha yakın tutuyor. Sen benden şu üç tavsiyeyi dinle ve ezberle: Sakın onun sırrını/sana açtığı gizli halini kimseye açma, onun yanında kimsenin gıybetini yapma ve asla senin yalanına şahit olmasın.” (Ebu Talib el-Mekki, Kutu’l-Kulub, 4/354)

Sünnet-i Seniyyeye Tabi Ol

Kişi bir iş yapacağında önce niyet etmeli, yapacağı işin Allah Teala’nın rızasına ve sünnet-i seniyyeye uygun olmasına itina göstermelidir. Hasan-ı Basri (rh.a) şöyle der: “Amel etmedikçe amelden bahsetmek doğru olmaz. Niyet etmedikçe amel etmek ve amel hakkında konuşmak doğru olmaz. Sünnet-i seniyyeye mütabaat edilmedikçe de ne niyet ne amel ne de konuşmalar sahih olur.” (Ebu’l-Leys Semerkandi, Tenbihü’l-Gafilin, 2/364)

Zenginlik Kanaat Sahibi Olmaktır

Mümin bir kimse mal mülk biriktirme kaygısında olmamalı, insanlardan kendini üstün görmemelidir. Gerçek üstünlüğün takvada olduğunu unutmamalıdır. Konuyla ilgili Ebu Süleyman Darani (k.s) şöyle der: “Bazıları zenginliği istediler ve bunun çok mal biriktirmek olduğunu zannettiler. 

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Kasım 2017 sayısında.