Amel Edilen İlim Fayda Verir

İlim, sözlükte “bilmek” anlamına gelmektedir. İslam’da ilim, Allah’ın (c.c) rızasını kazanmak ve amel etmek için öğrenilir.

İSMAİL İHTİYAR

İlim, sözlükte “bilmek” anlamına gelmektedir. İslam’da ilim, Allah’ın (c.c) rızasını kazanmak ve amel etmek için öğrenilir. Kişi öğrenmiş olduğuyla amel etmelidir ki okuduğu ilim kendisine fayda versin. Hikmet ehli bir zata, “Bizler neden duyduğumuz, öğrendiğimiz ilimlerden fayda göremiyoruz?” diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “Beş şey sebebiyle duyduğunuz, dinlediğiniz ilimlerden fayda göremiyorsunuz:

1. Allah Teala sizlere nimetler veriyor, ancak sizler buna şükretmiyorsunuz.

2. Günah işlediğinizde tövbe ve istiğfar etmiyorsunuz.

3. Öğrendiğiniz ilimlerle amel etmiyorsunuz.

4. Hayırlı kimselerle sohbet ediyorsunuz ancak onlara tabi olmuyorsunuz.

5. Ölülerinizi toprak altına veriyorsunuz ancak onlara bakıp da ibret almıyorsunuz.”

(Ebu’l-Leys Semerkandi, Tenbihü’l-Gafilin, 2/57)

Konuşmadan Önce Düşün

Dil, hassas yaratılmış duyu organlarından biri olmasının yanında; insanın tercümanı, zikrin ifadesi, muhafaza edildiğinde cennetin anahtarıdır. Kişi yalan, dedikodu ve boş konuşmaktan dilini muhafaza etmelidir. Faydasız konuşma hakkında İbrahim et-Teymi (rh.a) der ki: “Mümin, konuşmak istediği zaman düşünür. Eğer söz faydasına ise konuşur, zararına olacaksa susar. Günahkar kimse ise hiç durmadan ve düşünmeden konuşup durur.”

(İmam Gazali, Dil Belası, 45)

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Eylül 2017 sayısında.