Abdestin Sünnetleri

DR. HÜSEYİN OKUR

Sünnet, Hz. Peygamber Efendimizin sözleri, fiilleri ve takrirleridir (onaylama). Abdestin sünnetleri denilince de Peygamberimizin abdest alırken söylediği sözler, dualar ve yaptığı fiiller akla gelir. Efendimiz (s.a.v) bu fiillerin bazılarını her defasında yaptığı gibi bazılarını da zaman zaman yapmıştır. Hanefi fıkıh kitaplarında abdestin sünnetleri bazen müstehap ve edepleriyle birlikte verilmiştir. Ancak özetle şu fiillerin sünnet olduğunu söyleyebiliriz:

Niyet etmek: Abdest almaya, namaz kılmaya veya hadesi yani abdestsizliği gidermeye ya da Yüce Allah’ın emrini yerine getirmeye niyet etmektir. Niyet kalp ile olur. Bunun yanında dil ile “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” denilmesi de güzel görülmüştür. Niyet, elleri veya yüzü yıkamaya başlarken edilir.

Besmele ile başlamak: Bu sünnet “Bismillahirrahmanirrahim” demek veya euzü besmele çekmek suretiyle ifa edilebileceği gibi tekbir veya tehlil getirerek yahut hamdederek ya da “Bismillah’il-azim ve’l-hamdülillahi ale’l-islam” ve “Bismillahi ve’l hamdülillah” sözleriyle de ifa edilebilir. Abdestin başında besmeleyi unutan kimse hatırladığı yerde söyleyebilir.

Abdeste elleri bileklere kadar yıkayarak başlamak: Ellerde necaset var ise önce onları yıkamak farz olur. Böylece diğer organlar kirlenmiş olmaz. Kişi elleri bileklere kadar yıkayarak abdeste başlarsa sünnet olanı yerine getirmiş olur.

Abdestin başında dişleri misvaklamak: Misvak, erak ağacının dallarından ya da köklerinden elde edilen ve diş temizliğine yarayan bir ağaç parçasının ismidir. Tıbben birçok faydası kanıtlanmıştır. 

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Eylül 2017 sayısında.