Namazda İhlasın Tamam Olması Üç Şeye Bağlıdır

İhlas; yapılan tüm işlerde, ibadet ve taatlerde sadece ve sadece Allah’ın rızasını gözetmektir. Kişi yapmış olduğu ibadetlerde, kılmış olduğu namazlarda ihlaslı olmaya gayret etmelidir.

Semerkand Aile Dergisi - Az ve Öz
İSMAİL İHTİYAR

İhlas; yapılan tüm işlerde, ibadet ve taatlerde sadece ve sadece Allah’ın rızasını gözetmektir. Kişi yapmış olduğu ibadetlerde, kılmış olduğu namazlarda ihlaslı olmaya gayret etmelidir.

Ebu’l-Leys Semerkandi (rh.a) namazdaki ihlasla ilgili şöyle der: “Namazda ihlasın tamam olması üç şeye bağlıdır:

1. Kıldığın namaz ile Allah Teala’nın rızasını istemeli, insanların hoşnutluğunu istememelisin.

2. Seni namaz kılmaya muvafakat ettirenin Allah Teala olduğunu bilmelisin.

3. Namazdaki ihlasını diğer vakitlerde de korumalı ve hatta onu kıyamete dek götürmelisin. Nitekim Allah ‘… kim bir iyilikle (mahşere) gelirse…’ (En’am, 160) buyurmuş, ancak ‘kim bir iyilik yaparsa…’ buyurmamıştır.”

(Ebu’l-Leys Semerkandi, Tenbihu’l-Gafilin, 1/446)

Tevazu Sahibi Olanlara Ne Mutlu!

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2017 sayısında.