Herkese Her Şeye Kızgınım!

Gençte öfke duygusunu yükselten birçok muhtemel sebep sayılabilir. Gencin travmatik bir olay yaşaması, ekonomik beklentilerinin karşılanmaması, özgürlüğünün kısıtlanması, akranlarına göre okul başarısının düşük olması, çevresinde şiddete tanıklık etmesi gibi…

Semerkand Aile Dergisi - Herkese Her Şeye Kızgınım!
HATİCE ÇALIŞ

Ergenlik dönemindeki gencin içinde bulunduğu öfke hali ve buna bağlı davranış sorunları ailelerin yüzleşmek zorunda kaldığı en çetin meselelerden biridir. Öfkesini kontrol edemeyen genç kendine veya etrafındaki kişilere/nesnelere telafisi güç zararlar verebilir. Olaya çevre baskısı da dahil olduğunda aileler öfkeli çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmakta zorlanabilirler. Bu süreçte onları en çok yanıltan, kendilerinin ve çevrenin öfkenin sonucu olan olumsuz davranışlara odaklanması sebebiyle öfkenin doğasının ihmal edilmesidir. Gerçekte öfke, genci etkisi altına alan birtakım duygusal kırıklıklardan beslenen sonuç niteliğinde bir duygudur. Bir başka deyişle öfke, başka olumsuz hissedişlerin görünen yüzü olarak tarif edilebilir. Bu noktada aileler öfkeye bağlı davranış sorunlarını ortadan kaldırmaya çabalarken ilk olarak öfkeyi besleyen duygu kaynaklarını aramalıdır. Bu duygu kaynaklarını önemsemeden alınan tedbirler olumsuz davranışların önlenmesinde istenen başarıyı sağlamayacaktır.

Öfkemin Bir Sebebi Var

Öfke her insanda bulunan ve hatta bulunması gereken bir duygudur. Öfke sayesinde benliğimize yönelen tehlikeleri sezer ve yaşamdaki olumsuzluklarla mücadele konusunda motive oluruz. Öfkenin sorun haline geldiği nokta bireyin sosyal hayatın gereklerine aykırı davranışlar sergilemesiyle belli olur. Diğer insanlarla ilişkilerinde maddi veya manevi zararlar üretmeye başlaması, kişinin öfkesinin kabul edilebilir düzeyin üstünde olduğunu düşündürür. Buna ilaveten kişilik yapısına bağlı olarak her bireyin öfkesini yaşama ve yansıtma şekli farklıdır. Dışa dönük kişilikler bağırma, vurma, dışlama, eşyalara zarar verme, dedikodu yapma, kötü konuşma yoluyla öfkelerini yansıtırlarken içe dönük kişilikler; inatçı sessizlik, ağlama, sosyal hayattan soyutlanma, kendine zarar verme gibi yollarla öfkelerini yaşamayı tercih ederler. Öyleyse aileler öfkeye müdahale etmek için her zaman gürültülü sorunlar olmasını beklememeli. Belki de evlerindeki ergen çocukları olabildiğince sessiz bir şekilde çok büyük bir öfke yumağının içinde yaşıyor olabilir.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2017 sayısında.