Ah Mine’l İmtihan…

Bir de toplumsal imtihanlar var tabii... Bundan yaklaşık bir yıl evvel yine bir temmuz ayında tertemiz alınlarından, yüreklerinden vurulup toprağa düşmüş nice vatan evladımız var. Onlar ödedikleri bedellerle ülkemizin zorlu imtihanının nişaneleri oldular.

Semerkand Aile Dergisi - Ah Mine’l İmtihan…
ELİFE ATEŞ

Geçtiğimiz ayla birlikte bir LYS maratonunu daha hitamına erdirmiş bulunmaktayız. Çoluğu çocuğu, torunu tombalağı, karındaşı arkadaşı, yeğeni kuzeni bu maratonu iyisiyle kötüsüyle tamamlamış tüm kardeşlerimin gazasını tebrik eder, evlatçıklarına muvaffakiyetler dilerim. Hepsi kendi bireysel imtihanını neticelendirdi, hayırlı mübarek olsun.

Bir de toplumsal imtihanlar var tabii… Bundan yaklaşık bir yıl evvel yine bir temmuz ayında tertemiz alınlarından, yüreklerinden vurulup toprağa düşmüş nice vatan evladımız var. Onlar ödedikleri bedellerle ülkemizin zorlu imtihanının nişaneleri oldular. Her birinin ruhu şad olsun, şefaatlerine nail olmak tüm Ümmet-i Muhammed’e nasip olsun inşallah…

Seviye Tespiti İçin İmtihan Şart!

“İmtihan” şöyle uzaktan bakınca yedi harfli bir kelimedir. Fakat Arapça kaidelere göre bu yedi harften sadece üçü aslidir. Üç asli harf yan yana geldiğinde “mahn” yani mihnet kelimeleri zuhur eder ve dahi kendileri “denemek, sınamak; eziyet etmek” manalarına gelir. Tüm asli ve zaid (artırılmış, fazla) harfleriyle birlikte “imtihan” tecrübe etme, tecrübeden geçirme, sınama, deneme anlamlarını haizdir. Aslında olumsuzlukları çağrıştıran bir kelime olsa da bu olumsuzluk tamamen bizim bakış açımızın tersliğindendir. Zira “imtihan” bir kimsenin bilgi derecesini anlamak, daha üst seviyede bir öğrenime veya gireceği bir işe ehliyetli olup olmadığını belirlemek için yapılan bir nevi yoklama/sınavdır. Bunun dünyevi türü de uhrevi türü de aynı kapıya çıkar. Hasılıkelam, işin ehli olmadan hiçbir kapıdan geçmeye müsaade yoktur.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Temmuz 2017 sayısında.