Seyyide Nefise (rh.a)

Seyyide Nefise (rh.a) riyazet ve mücahedesiyle müminlerin İslam’ın manevi ve kalbi yönlerine de dikkat etmelerine vesile olmuştur. O, manevi terakkisini her şeyin önüne koydukça Allah da onu yükseltmiş, onun elinden pek çok manevi olaylar cereyan etmiştir.

Semerkand Aile Dergisi - Seyyide Nefise (Rh.a)
SELİM UĞUR

İsmi Nefise olup Hz. Peygamberimizin (s.a.v) saadetli soyundan geldiği için Seyyide Nefise ismiyle maruftur. Kendi zamanında “Tahire” ve “Kerimetu’d-Dareyn” lakaplarıyla tanınmıştır. Hz. Hasan Efendimizin (r.a) torunlarındandır. 145 yılında Mekke’de doğmuş, kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Medine’ye geçmiştir. Gençlik yıllarını Medine’de yaşayan Seyyide Nefise, Hz. Peygamber’in manevi huzurunda ve bereketli hanesinde terbiye görmüştür. Kafi derecede ilmi elde ettikten sonra gençlik dönemlerinden itibaren zahidane bir ömür sürmeye başlamıştır.

Evlilik çağı geldiğinde yine ehlibeytin büyüklerinden Cafer-i Sadık’ın oğlu Seyyid İshak ile evlendirilmiştir. Bu evlilikten Kasım ve Ümmü Gülsüm isminde iki evladı olmuştur. Çocuklarıyla birlikte Mısır tarafına yerleşmeyi arzulayan aile Kahire’de karar kılmıştır. Kahire’ye Kudüs ziyaretinin ardından gelen seyitler ailesi, geleceklerinden haberdar olan Müslüman Kahire halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Bir süre ailece seçkin bir ailede misafir kalmışlardır. Bu sürede Seyyide Nefise halkın ziyaret ve hizmet etmek, duasını almak için yarıştığı bir kimse olmuştur.

Allah’ın Habibi’nden Bir Tat Bir İz

Mısır valisi hem seyitleri hoşnut etmek hem de her geçen gün artan ziyaretlere bir çözüm bulmak için yeterli genişlikte olan bir konağını Seyyide Nefise’ye tahsis etmiştir. Allah Rasulü’ne ulaşamamış ancak onun asrına çok yakın bir zamanda yaşamış Müslüman Kahireliler daha önce kimsede hissetmedikleri güzellikleri bu ailede hissetmişler ve onlarda Allah Rasulü’nden bir tat bulmuşlardır. Şöhreti Mısır’ı aşan ve dışardan da ziyarete gelen insanlarla dolup taşan hane için Mısır valisi belirli ziyaret günleri koymuş; bu saadetli ailenin istirahatini, şahsi işlerini ve şehrin asayişini düşünmüştür.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mayıs 2017 sayısında.