Latif İnsanlardan Latifeler

Söz vardır güzeli çirkin eder. Söz vardır çirkini güzel eyler.

Semerkand Aile Dergisi - Kültür
ZEHRA KORKMAZ

Söz vardır güzeli çirkin eder.

Söz vardır çirkini güzel eyler.

Güzeli anlatır lakin insanın kafasına vururcasına anlatır, güzel olur çirkin.

Çirkin bir durumu anlatır, insanların çirkinliklerini eleştirir lakin kafalarına vurmadan gönüllerine iner o sözler.

Bizim Yunus’un anlattığı sözlerdir o sözler:

“Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz”

İnce Sözler İnce Manalar

Latife; insanları güldürmek, eğlendirmek amacıyla söylenen sözlere, şakalara denildiği gibi kalp hallerine ait ince ve hoş mana; kelimelerle açıkça anlatılmayan ancak ehline sezdirilen “ince anlam” manalarına da gelir. İşte bu ikinci mana kalp ehli olanlara aittir. Onlar çok çeşitli insanlarla karşılaşırlar. Kalp kazanmayı hedeflediklerinden bu çok çeşitli ahlak, ilim, görgü seviyesindeki insanları etraflarında toplayabilmişlerdir.

Yeri gelmiş espri yapmışlar, yeri gelmiş ders vermişler, yeri gelmiş inceden inceye tenkit etmişler, yeri gelmiş saldırganlara kendi lisanlarıyla cevap vermişlerdir. Tüm bunları yaparken de nezaket ve doğruluktan ayrılmamışlardır.

Bir Latife Bin Ders

Nakşibendi şeyhlerinden Hasan Hayri Efendi (k.s) halka yaptığı vaazları bir süre sonra bırakır. Talebelerinden birisi bunun sebebini sorar. Şeyh şöyle der: “Biz mücevherat (mücevherler), müzeyyenat (süslenmiş güzel şeyler) ve huliyyatı (takılar, süsler) bir zembile koyup çarşı pazar dolaştırdık. Rağbet eden olmadığından şimdi zembili duvara astık. İsteyene veriyoruz.”

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mayıs 2017 sayısında.