Bu Kurallar da Nereden Çıktı?

İnsan fıtratı hazlarını tatmin etmeyi, kendini kontrol etmeye tercih edecek yapıdadır. Hayat hakkında hemen hiçbir tutarlı fikri olmayan gençleri savrulmaya terk etmek anne babalık vazifesinin gerekleriyle de uyuşmamaktadır.

Semerkand Aile Dergisi -Bu Kurallar da Nereden Çıktı?
HATİCE ÇALIŞ

Gençlik enerjisi topraktan kaynayan suya benzer. Nereye gideceğini bilmezse dört bir yana dağılır. Kurallar ise bu suyun dağılıp ziyan olmasını engelleyen bentler gibidir. Akıllıca suyun etrafını çevrelediklerinde hem akmasına izin verir hem de elverişli bir yöne gitmesini sağlarlar. Buna mukabil yetişkinler ile gençler arasındaki büyük gerginlikler de çoğunlukla kurallar yüzünden çıkar. Bir yanda kabına sığmayıp dünyayı tanımaya pek hevesli genç, diğer yanda heveslerinin bedellerinden onu korumak isteyen ailesi…

Çatışmayı Yönetemeyen ve Pes Eden Ebeveynler

Kurallar söz konusu olduğunda yaygın iki ebeveyn yaklaşımından bahsedilebilir. İlki çatışmayı yönetemeyen ve pes eden ebeveynler. Çocuklarıyla aralarındaki çatışma öyle bir hal alır ki sonunda onu kendi haline bırakmayı tercih ederler. Bazı şeyleri yaşayıp görmesi fikri ilk etapta kulağa fena gelmese de telafi edilmesi mümkün olmayan zararlar düşünüldüğünde çoğu ailenin aslında bu tutumu gönül rahatlığıyla benimsemeyeceği ortadadır. Ayrıca gencin neticede yaşantılarından ders alıp doğru yolu bulacağı fikri de pek temelsizdir. İnsan fıtratı hazlarını tatmin etmeyi, kendini kontrol etmeye tercih edecek yapıdadır. Hayat hakkında hemen hiçbir tutarlı fikri olmayan gençleri savrulmaya terk etmek anne babalık vazifesinin gerekleriyle de uyuşmamaktadır.

Baskıcı Ebeveynler

Kurallarla ilgili diğer yaklaşımın sahibi ise baskıcı ebeveynler. Onlar için kural her şeyin üstündedir ve her ne olursa olsun çocukları kurallara uymak zorundadır. Tutarlılıklarından etkilenmemek mümkün değil ama bu ebeveynler kuralların birer araç olduğunu unutmasalar daha iyi olurdu. Aşırı kurallı yaşam gencin kişilik gelişimini olumsuz etkileyecek ve genç ailesinden uzaklaştığında otokontrol mekanizmasını işletemeyecektir. Kurallarla asıl hedeflediğimiz; gencin isteklerini kontrol etmeyi öğrenmesi ve irili ufaklı topluluklarda uygun davranışı seçecek sorumluluğu kazanmasıdır. İradesi baskılanan ve kurallar yoluyla sürekli kendisi adına karar verilmiş bir gencin bu kazanımları elde etmesi mümkün değildir.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mayıs 2017 sayısında.