Kültürümüzde Şecere Geleneği

Rasulullah’a (s.a.v) sevgi ve saygı duymak, onu önder ve örnek alıp yoluna tabi olmak, müslümanların dini ahlakının bir gereğidir. Peygamber sevgisi, Allah sevgisi için anahtardır çünkü Allah’ı sevmenin yolu önce Rasulü’nün sevgisinden geçer.

Semerkand Aile Dergisi - Fıkıh
DR. HÜSEYİN OKUR

Yüce Allah’ın insanoğluna ihsan ettiği ulvi duygulardan biri de sevgidir. Allah’a imanımız da sevginin eseridir. Müslüman; Allah’ı ve Allah dostlarını seven insandır. Peygamberimiz (s.a.v) ise Allah dostlarının başında ilahi sevgiye ulaştıran rehberdir. Allah’a ve peygamberine olan sevgimiz, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmakla mümkündür. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, bu sevginin Rasul’e itaatten geçtiğini belirtmek üzere şöyle buyrulmuştur: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır.” (Al-i İmran, 31)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) insanlığın en hayırlısı, Peygamberlerin Efendisi ve sonuncusu, Allah’ın Habibi’dir. Hz. Ömer (r.a) Rasulullah’ın (s.a.v) vefatından sonra bir mersiyesinde şöyle demişti: “Anam babam sana feda olsun Ya Rasulallah! Peygamberlerin en sonuncususun (hatemü’l-enbiya) ve bununla birlikte onların en başında zikredilmek suretiyle Allah katından yüce faziletlere nail oldun: ‘Hani biz peygamberlerden söz almıştık; senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan da. (Evet) biz onlardan pek sağlam bir söz aldık’ (Ahzab, 7)”

Rasulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Ben Ademoğlunun efendisiyim; bunda övünme yok!” (Müslim, Fedail, 3)

İbn Abbas’ın (r.a) rivayet ettiği bir hadiste de Rasul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah Teala mahlukatı yarattı; beni de onların en hayırlılarından ve iki fırkanın (Arap ve Acem) en hayırlısından kıldı. Sonra kabileleri yarattı. Beni de kabilelerin en hayırlısından kıldı. Sonra hayırlı aileleri yarattı beni de hayırlı aileden kıldı. Ben şahıs olarak onların en hayırlısı, aile olarak da en hayırlısıyım.” (Tirmizi, Menakıb, 1)

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mayıs 2017 sayısında.