Tasavvuf Ehli Bir Hanım: Muaze (rh.a)

Çocukluğu ve gençliği ilim halkalarında, sohbet meclislerinde geçen muaze (rh.a), aişe validemizin (r.a) sohbetinde bulunma saadetine ulaştı. Hz. Ali’yi (k.v) ve bazı sahabileri gördü. Böylece tabiin olma faziletine erdi.

Semerkand Aile Dergisi - Tasavvuf Ehli Bir Hanım: Muaze (rh.a)
SELİM UĞUR

Asr-ı Saadet’te yaşamamış ancak Asr-ı Saadet muhabbetiyle yanmış, bu bereketli zamanı kendisine model almış, İslam’ı yaşama azmiyle saygı ve hürmetle karşılanmış saliha hanımlar var. İçlerinde Rabiatü’l Adeviyye Annemiz gibi meşhur olanlar neredeyse yok denecek kadar az. Tasavvuf tabakatlarının tozlu raflarından öğrendiğimiz bu zahide kadınların, modernitenin kuvvetli rüzgarlarında savrulmamaya çalışan günümüz kadınlarına verdiği önemli mesajlar var. İşte onların öncülerinden biri Muaze (rh.a)…

Basra’da doğdu. Allah Rasulü’nün ashabının müminler arasında olduğu ilk asırda yaşadı. Ancak Peygamber Efendimize (s.a.v) ulaşamadı. Çocukluğu ve gençliği ilim halkalarında, sohbet meclislerinde geçti. c sohbetinde bulunma saadetine ulaştı. Hz. Ali’yi (k.v) ve bazı sahabileri gördü. Böylece tabiin olma faziletine erdi. Tabiinin takva sahibi büyüklerinden Sıla bin Uşeym’le (r.a) evlendirildi. Sahba isminde bir evladı oldu.

İslami ilimler ve sonraki nesiller açısından son derece önem teşkil eden hadis rivayetlerinin yapıldığı bu dönemde Muaze; Hz. Ali ve Hz. Aişe’den (r.a) dinlediği hadisleri rivayet etti. Böylece tabiinin hadis rivayet eden sayılı hanımları arasında yer aldı. Tabiinin büyüğü, ismi asırlar boyunca dilden dile, sevgisi gönülden gönle dolaşan Hasan-ı Basri (k.s) de ondan hadis alanlar arasındadır. (Zehebi, Siyer, IV, 508)

Sahba ismindeki evladıyla birlikte Ümmü Sahba künyesiyle anılmaya başladı. Ne evliliği ne de çocuk sahibi olması onun din gayretini zayıflatıyordu. Züht üzere bir hayat sürdü. Gece ibadetlerine önem verirdi. Az yer, şüphelilerinden uzak dururdu. Az konuşurdu. Tüm bunların başlıca nedeni ölümü ve hesabı hatırında çok güçlü tutmasıydı. Sohbetleri etrafındaki insanları derinden etkilerdi. 

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Nisan 2017 sayısında.