Çocukların Dede ve Nineye İhtiyacı Var

Kalbi “yavrusunun yavrusu” için atan bir insanın, torununa içtenlikle anlattığı her masal ve hatıra, söylediği her ninni ve tekerleme, öğrettiği her eylem ve dua, çocuğun karakter ve ahlakını şekillendirecek birer mirastır.

Semerkand Aile Dergisi - Çocukların Dede ve Nineye İhtiyacı Var
ELİF ÖZDEMİR

Birden fazla neslin aynı çatı altında yaşadığı, birbirine sımsıkı tutunduğu, hayatın türlü zorluklarına birlikte göğüs gerdiği kalabalık ailelere eskisi kadar sık rastlanmıyor artık. Dede ve ninelerin baş tacı edildiği, evin büyüğü ve reisi konumunda olduğu, evlat ve torunlarına kol kanat gerdiği yuvaların yerini “anne, baba ve çocuk”tan oluşan çekirdek aileler alıyor. İstatistiklerle de teyit edilen bu durum, ülkemizde her üç aileden ikisinin kentleşme ve sanayileşmenin etkisiyle küçüldüğünü ortaya koyuyor.

İş bulmak, gelirini artırmak, daha iyi eğitim ve ulaşım imkanlarına sahip olmak veya kentin türlü imkanlarından faydalanmak amacıyla metropollere göç eden anne ve babalar, yuvanın en büyüklerinden uzakta makul bir hayat kurmaya çalışsalar da bu durumdan en çok torunlar etkileniyor. Dede ve nineyle yakın ilişki içinde olmanın çocuklar üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu belirten Uzman Psikolog Ozan Kayar, aile büyüklerinin fonksiyonunu şöyle açıklıyor: “Yaşlılar geçmiş, bugün ve gelecek arasında köprü işlevine sahiptir. Hem kültürümüzü hem de değerlerimizi yeni nesillere aktaran çok değerli elçilerdir. Bu yüzden çocukların dede ve nine gibi aile büyükleriyle bir arada olmaları çok önemlidir. Aradaki etkileşim sayesinde çocuklar onları model alma fırsatına sahip olur, kuşaklar arası bilgi ve deneyim kazanırlar. En önemlisi de büyüklerinin karşılıksız sevgisinden istifade eder; onlar tarafından oldukları gibi kabul edilme, şefkat görme ve önemsenmenin hazzını yaşarlar.”

Anne Babanın Sıkıştığı Yerde Büyükler İmdada Yetişir

Yıllar boyu anne babalık edip kendi evladını yetiştirmiş, edindiği tecrübe sayesinde kendi torunlarına rehberlik edebilecek yetkinliğe ulaşmış dede ve nineler, bir çocuğun başına gelebilecek büyük bir nimettir. Evin dışında veya içinde yoğun biçimde çalışması, yuvayı çekip çevirmesi gereken ebeveynler çocuklarıyla yeterli zaman geçiremediğinde, ailenin en yaşlı ve bilge olanları imdada yetişir.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Mart 2017 sayısında