İsim Deyip Durmak…

Bir isim, isim değildir sadece. Duamızdır, umudumuzdur. Yitikken bulduğumuzdur. İsim deyip geçmeyiz, isim deyip dururuz. Bir kapının önünde, hayatın önünde durur gibi dururuz.

Semerkand Aile Dergisi - İsim Deyip Durmak…
ZEHRA KORKMAZ

Hayır Ummak Hayır Bulmak

Bir çocuğa bir isim verirken bir isim değildir yalnızca verdiğimiz. Duamızdır isim; temennimiz, umduğumuzdur. Abdürrezzak deriz, “Rezzak olana kul olsun” duasıdır. Ömer deriz, “Ömer (r.a) gibi adil olsun” duasıdır. Peygamber (s.a.v) koydu diye, Peygamber (s.a.v) sevdi diye veririz kızlarımıza Zeynep ismini. Peygamberimize (s.a.v) sevgimiz olur isim. Elif deriz, elif gibi ince, narin aynı zamanda elif gibi dosdoğru olsun isteriz kızlarımız.

Peygamberimizin (s.a.v) dikkat ettiklerine dikkat ederiz. O (s.a.v), isim verirken o isimden en başta hayır beklentisi içindedir. İsim verirken buna dikkat eder, bazı isimleri yine bu sebeple değiştirir. Efendimizin (s.a.v) çocuklara “İbrahim” gibi bir peygamber ismi ya da “Abdullah, Abdurrahman” gibi isimler verdiğini görüyoruz. Verdiği diğer isimlerde de önem verdiği; isimlerin güzel manalı oluşlarıdır. Hz. Peygamber (s.a.v) manası kötü olan isimler ile tevhide aykırı isimleri değiştirmiştir. Manası güzel olan bazı isimleri de daha güzel manalı isimlerle değiştirmiştir.

Rasulullah (s.a.v); Asi, Aziz, Hubab, Hakem, Şihab gibi isimleri değiştirmiştir. Aziz, Hakem, Kadir, Samed gibi isimleri Allah Teala’nın isimleri olduğu için değiştirmiştir. Bu isimler yerine Aziz olanın kulu manasına Abdülaziz, Samed yerine Samed olanın kulu manasında Abdüssamed gibi isimlerin verilmesini uygun görmüştür. Şihab ismini alev gibi yanmayı, Hubab ismini bir yılan cinsini ifade ettiği için değiştirmiştir.

Güzelin Güzeli…

Peygamberimizin (s.a.v) manası güzel olan isimlerden de değiştirdiği olmuştur. Bu isimlerden biri Berre ismidir. Berre ismi “kusursuz, günahsız, temizleyici” anlamlarını taşır. Bu ismi değiştirmesinde, bu ismin verildiği kişide bir kibir, gurur oluşmasını engelleme düşüncesi vardır.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Şubat 2017 sayısında