Ya Hayır Konuş Ya da Sus!

Bin düşünüp bir söylemek sözü fert fert hepimizin dikkat etmesi gereken bir husustur. Bu sebeple ağzımızdan çıkan her cümleden sorumlu olduğumuzu bilerek hareket etmeli; hayra ve iyiliğe yönlendirmeyen her sözden kaçınmalıyız.

Semerkand Aile Dergisi - Az ve Öz
ESER SAZAK

Bin düşünüp bir söylemek sözü fert fert hepimizin dikkat etmesi gereken bir husustur. Bu sebeple ağzımızdan çıkan her cümleden sorumlu olduğumuzu bilerek hareket etmeli; hayra ve iyiliğe yönlendirmeyen her sözden kaçınmalıyız. Nitekim Ebu Hüreyre’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.v) dili tutma ve sükut konusunda şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet vermesin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söz söylesin veyahut sussun.” (Buhari, İlim, 38)

Tövbenin Kabul Edildiğinin Alametleri

İşlediği bir günahtan, suç veya hatadan pişmanlık duyup bir daha yapmamaya karar verme anlamına gelen “tövbe” bütün Müslümanlara vaciptir. Kişi günahlarından pişman olarak Rabbine yönelmekle memurdur. Kalben ihlas ile yapılan bu yönelişin kabul edildiğine dair birtakım alametler vardır. Bu anlamda şöyle nakledilir:

“Alimlerden birine sorarlar: Kul tövbe ettiğinde, tövbesinin kabul edilip edilmediğini bilebilir mi? Alim zat şöyle cevap verir: ‘Bu hususta kesin bir hüküm söylenemez. Ancak kabul edildiğinin birtakım alametleri vardır. Bu alametler şunlardır:

Kişinin kendisinde günah işleme arzusu görmemesi,

Kalbindeki rahatlama halinin gittiğini hissetmesi ve her şeyde Allah Teala’nın varlığını görmesi,

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2017 sayısında.