Çağın Yeni Trendi Dilediğin Gibi Yaşa!

“Sana bu yakışır, farklı ol, kendini özel hisset” mottolarıyla sinirleri alınmış, dertsizleştirilmiş, duygusuzlaştırılmış insan modeli üretmeyi amaçlayan batı, “carpe diem” sloganıyla ferdiyetçi profiller oluşturmanın gayesinde.

Semerkand Aile Dergisi - Çağın Yeni Trendi Dilediğin Gibi Yaşa!
MEHMET ALİ ÖZKAN

Roma’da var olan düzenin devamı için en gerekli besin savaş ve zaferdi. Roma’nın üstün ve seçilmiş insanları kendi hayatlarının devamını bu iki dinamik ile sürdürürler; vahşilikle birlikte yıkımlar, acılar, ölümler yaşatırlardı insanlığa. Fakat bu durum halk için dayanılmaz hale gelince dönemin bütün sömürü, baskı ve hazcılığına karşı Horatius’un “carpe diem”li (günü yakala) dizeleri yeni bir umut ve teselli oldu mazlumlar, ezilenler için: “Daha biz konuşurken bile geçip gitmiş olacak kıskanç zaman: Günü yakala, olabildiğince az güven yarınına!”

“Carpe Diem”i Yanlış Anladınız

Halkın türlü olumsuz şartlara tahammülü kalmadığından böyle bir teselli ve öğüt ciddi anlamda ilgi gördü ve Batı felsefesinin “zaman”a bakış açısını değiştiren bir kavram haline geldi. Fakat böyle bir ortamda gün yüzüne çıkan bu deyim süreç içinde asıl manasını yitirerek mazlum ve ezilen halkın elinden alındı; yeniden savaş ve zafere yürüyen günümüz Romalılarının elinde kolezyuma döndürülen sosyal, ekonomik, kültürel hemen her alanda küresel silah haline geldi: “Gününü gün et, dilediğin gibi yaşa!”

Peki, üzerinden 2000 yıl geçmesine rağmen bu sözün canlı tutulmasının sebebi nedir? Belki bu sorunun birçok cevabı var fakat en rasyonel olanı toplumların bugün de ciddi bir teselliye ihtiyaç duymasıdır. Roma döneminin kanlı ve kirli ortamını çağımızda yaşıyor olmamız, emperyalist güçlerin baskı ve sömürüsünü her durumda meşru kılarak devam ettirmesi, halkların bir seslenişe ihtiyaç duymasını da beraberinde getiriyor. Ancak kapitalizm köklerini ve dallarını öylesine yaymış ve her karış toprağa uzatmış ki artık haykırışların tonunu ve anlamını da kendisi belirliyor. Demagojiyle içini boşalttığı kelimelerin, deyimlerin, terimlerin alt metnini istediği gibi dolduruyor.

Ferdiyetçi Profil Nefsi İçin Her Şeyle Kavga Ediyor

“Sana bu yakışır, farklı ol, kendini özel hisset” mottolarıyla sinirleri alınmış, dertsizleştirilmiş, duygusuzlaştırılmış insan modeli üretmeyi amaçlayan Batı, “carpe diem” sloganıyla ferdiyetçi profiller oluşturmanın gayesinde. 

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2017 sayısında.